Contact en Privacy

Mijn praktijkruimte is in Landsmeer. 

Dit ligt tegen Amsterdam Noord aan. Het is goed te bereiken met openbaar vervoer en met de auto. Vrij parkeren in de straat. 

 

Eefje van den Berg

Telefoon: 0618330821

E-mail: eefje@eefjevandenbergshiatsu.com

 

Adres:

Calkoenstraat 9

1121 XA Landsmeer

   

Lid van / ingeschreven bij:


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

 

Privacyverklaring

 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier

aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over

Je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. 

 

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).             

 

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een
  • verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
  • voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen;
  • voor het verzenden van een nieuwsbrief met updates over tarief en vergoeding.

      Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren

en expliciet om toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de

behandelovereenkomst wordt vereist.

 

Privacy op de zorgnota

Op de nota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat

je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

• naam, adres en woonplaats

• geboortedatum

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling: ‘shiatsubehandeling’ 

• de kosten van het consult